Historia Domu

<<   Do odsłuchania zalecana przeglądarka to: Edge lub Chrome Kowerscy w Zamościu W 1869 roku w Żabnie na Lubelszczyźnie urodził się Stanisław Kowerski. Po ukończeniu rosyjskiego gimnazjum męskiego w…

Czytaj dalejHistoria Domu

Oferta Domu

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi" w Zamościu przeznaczony jest dla Wychowanek niesprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego; natomiast…

Czytaj dalejOferta Domu

Oferta Domu Rodzinnego

Dom zapewnia swoim mieszkankom: wszechstronną rewalidację poprzez umożliwienie korzystania z różnorodnych form terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb społecznych w formie zaplanowanej działalności, rozrywkę i rekreację, pogłębienie integracji ze środowiskiem zewnętrznym (…

Czytaj dalejOferta Domu Rodzinnego

Misja Domu Rodzinnego

Nadrzędnym celem „ Domu Rodzinnego” jest maksymalnie możliwa rehabilitacja funkcjonalna mieszkanek, zwłaszcza w zakresie samoobsługi, kultury bycia, kontaktów i komunikacji społecznej, uspołecznienia, zaradności i samodzielności życiowej, wydolności manualnej i ruchowej,…

Czytaj dalejMisja Domu Rodzinnego

Misja Domu

Celem Domu jest zapewnienie Mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych.

Czytaj dalejMisja Domu

Dom w Zamościu

Dom Pomocy Społecznej w Zamościu jest przeznaczony dla 52 Wychowanek niesprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego; natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki. Ogólna…

Czytaj dalejDom w Zamościu