Dom w Zamościu

Dom Pomocy Społecznej w Zamościu jest przeznaczony dla 52 Wychowanek niesprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego; natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki.

Ogólna powierzchnia działki na której znajduje się Dom wynosi 4081 arów; w tym powierzchnia zabudowań 759 arów.
Teren wokół Domu jest odpowiednio zagospodarowany. Znajduje się w nim ogród, który umożliwia mieszkankom spędzić mile wolny czas, a także zdobywać umiejętności gospodarcze oraz teren zadrzewiony, w którym ustawione są ławki i huśtawki, gdzie mogą przebywać mniej sprawne i niesprawne Mieszkanki.