Filia DPS „ Dom Rodzinny”

Od 1998 roku Dom otworzył Filię przy ul. Radzieckiej 7 o nazwie „Dom Rodzinny”. Choć jest to dom pomocy społecznej ale działa na nieco innych zasadach. Przeznaczony jest dla kobiet niesprawnych intelektualnie ale na tyle sprawnych fizycznie, że są wstanie podjąć wymogi życia domowego. Dom jest zlokalizowany na terenie miasta Zamościa, przy ul. Radzieckiej 7  – na osiedlu domków jednorodzinnych.

Lokalizacja ta zapewnia realizację podstawowego celu Domu – którym jest stworzenie Mieszkankom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do życia przeciętnej rodziny w Polsce;  daje również możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym.

Na zewnątrz budynku – wyłożono kostką brukową teren wokół budynku, zmieniono ogrodzenie  i bramę wjazdową, zrobiono odwodnienie i stabilizację wokół budynku, wjazd do domu wyłożono kostką brukową.