Organizacja życia domu

Organizacja Życia Domu

Ze względu na sprawność psychofizyczną  i wiek, mieszkanki rozmieszczone są w  III grupach.
W naszym Domu przebywają mieszkanki o bardzo zróżnicowanej sprawności psychofizycznej. Stąd konieczne jest podejmowanie różnorodnych form oddziaływań wychowawczych .Mieszkanki podzielone są na trzy grupy zgodnie z ich stanem sprawności.

Dom  zapewnia:

 • leczenia (badania i porady lekarskie),
 • pielęgnację chorych,
 • rehabilitację.

W naszym Domu świadczenia lekarskie realizowane są przez:

 1. Lekarza pierwszego kontaktu..
 2. Lekarza psychiatrę.
 3. Lekarzy specjalistów (korzystamy z przychodni w mieście) jak również w zależności od potrzeb wychowanek na terenie całej Polski- Lublin, Wa-wa Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, Polanica Zdrój, Katowice itp.
 4. Pielęgnacją Mieszkanek zajmują się pielęgniarki i pokojowe.

W  zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:

 • zamieszkania,
 • wyżywienie (dietetyczne według wskazań lekarza i upodobań mieszkanki),
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości.

W  zakresie potrzeb opiekuńczych Dom zapewnia:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • podnoszenie ich sprawności i aktywizacji,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Zapewnia pomoc polegającą na:

 1. Nawiązywaniu, podtrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem.
 2. Umożliwianiu realizacji potrzeb:
  • religijnych (katecheza 1 x w tygodniu oraz Msza Święta, Rekolekcje  Wielkopostne).
  • potrzeb kulturalnych:
   • udział w lecie teatralnym,
   • imprezach muzycznych,
   • występy w ZDK
   • konkursy i aukcje,
   • wystawy prac,
 1. Umożliwieniu udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dziennym Centrum Aktywizacji, znajdującym się poza budynkiem DPS –  w budynku Zgromadzenia.
 2. Wspieraniu i rozwijaniu potencjalnych zdolności Mieszkanek w celu ich usamodzielniania.

Nauczanie:

Wszystkie Mieszkanki do 25 roku życia są objęte nauczaniem, zgodnie z istniejącymi przepisami:

 • 1 Wychowanka uczy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu
  Przygotowanie do zawodu.

Terapia zajęciowa:

Każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od  9.00 – 16.00 (z przerwą na obiad).
Mieszkanki korzystają z terapii zajęciowej; są to Mieszkanki z Grupy I, częściowo Grupy II oraz z Filii. Zajęcia prowadzone są w budynku przy klasztorze. Jest to bardzo duża korzyść dla Wychowanek, które wychodzą codziennie na zajęcia, mają kontakt ze środowiskiem, zdobywają umiejętności, które pozwolą im rozróżniać pory roku oraz  zdobywać sprawność odpowiedniego ubierania do danej pory.
Działają tam pracownie:

 • kącik kulinarny,
 • dwie sale rewalidacyjne,
 • dwie sale warsztatów terapii.

Udział w imprezach:
Oprócz zajęć w pracowni terapii zajęciowej bierzemy czynny udział w:

 • różnego rodzaju imprezach sportowych,
 • zabawach taneczny organizowanych przez inne DPS ( Krasnystaw, Klemensów , WTZ Św. Michał, WTZ z  ul. Orlicz-Dreszera),
 • konkursach plastycznych, wystawach, aukcjach, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – „Świat Moich Marzeń” itp.
 • organizowane są kiermasze prac i stroików świątecznych  w parafiach i szkołach,
 • ognisko z pieczeniem Kiełbaski i ziemniaków w Łabuniach,
 • zabawa karnawałowa w Zamościu, zapraszamy zaprzyjaźniony Dom z Krasnegostawu.

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym nasze Wychowanki uczestniczą w różnych koncertach, imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta  (np. koncerty na Rynku Zamojskim, Występy Orkiestry Włościańskiej, Zespołu  „Zamojszczyzna” itd.).

Muzykoterapia:

Na terenie DPS są prowadzone raz w tygodniu zajęcia z muzykoterapii. Każdego roku przygotowywana jest sztuka (Jasełka, św. Franciszek,  Syn Marnotrawny, Misterium Krzyża itp.) z którą wyjeżdżamy do okolicznych parafii przy okazji organizujemy również kiermasz  prac naszych Wychowanek.

Potrzeby religijne:
Zgodnie ze specyficznym charakterem naszego Domu, staramy się by Wychowanki miały dostęp do różnorodnych form, które zaspokajają ich potrzeby religijne:

 • kontakt z Parafią – kolęda, uczestnictwo w życiu parafii, kiermasze i sztuki wystawiane dla  parafian,
 • możliwość  Mszy Świętej  (Niedziela, Święta) oraz Sakramentu Pokuty zgodnie z wyborem Mieszkanek,
 • Rekolekcje  Wielkopostne Mieszkanek,
 • Wigilia i Święta są organizowane razem z Wychowankami, (zapoznanie się z polskimi tradycjami świątecznymi oraz ich podtrzymywanie),
 • wychowanki, które nie mają rodzin lub kontakt jest nie możliwy są w okresie świąt zapraszane w gości do Klasztoru,
 • wyjścia na różnego typu imprezy i koncerty religijne.