slide3
slide2
slide7
slide1
slide5
slide6
slide4
slide8
previous arrow
next arrow

Aktualności

      Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi”
w Zamościu przeznaczony jest dla Wychowanek niesprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego; natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki. Obecnie Dom zamieszkuje 1 dziewczynka w wieku 16 lat oraz 51 dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Historia Domu