Oferta Domu Rodzinnego

Dom zapewnia swoim mieszkankom:

 • wszechstronną rewalidację poprzez umożliwienie korzystania z różnorodnych form terapii zajęciowej,
 • zaspokajanie potrzeb społecznych w formie zaplanowanej działalności,
 • rozrywkę i rekreację,
 • pogłębienie integracji ze środowiskiem zewnętrznym ( przygotowanie środowiska do przyjęcia mieszkanek ),
 • warunki umożliwiające nabywanie bądź doskonalenie umiejętności społecznych, a także nauki czynności praktycznych,
 • opiekę psychologiczno – pedagogiczną i lekarsko – pielęgniarską,
 • pogłębiania kontaktów z rodziną.

Mieszkanki czynie uczestniczą w życiu „Domu” i wykonują prace na rzecz Domu. Samodzielnie piorą, sprzątają, mają możliwość samodzielnie dokonywać zakupy itp.

Staramy się by życie mieszkanek było w maksymalnym stopniu zbliżone do innych przeciętnych rodzin. Przysługują im takie same prawa i obowiązki. Mają możliwość samodzielnego decydowania o swoim  domu, o sobie przy nieznacznej pomocy opiekuna, uwzględniającego ich własne potrzeby.

Taki styl pracy podnosi ogólną zaradność mieszkańców i pozwala na szersze włączenie się w nurt życia społecznego. Ważna jest  nauka czynności związanych z samoobsługą:

 • toaleta codzienna czyli utrzymanie w czystości własnego ciała,
 • utrzymanie w czystości własnej garderoby ( pranie, prasowanie, drobne naprawy, czyszczenie obuwia,
 • utrzymanie w czystości pomieszczeń mieszkalnych (sprzątanie, czyszczenie dywanów, mycie okiem, układanie w szafach ) oraz łazienek,
 • umiejętność doboru garderoby odpowiednio do pory roku, obowiązującej mody, przeznaczenia, charakteru wyjścia (do pracy, w gości, itp.).

Kolejnym obszarem działań jest nauka czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego:

 • planowanie i robienie zakupów (dla domu jak i osobistych),
 • nauka gotowania,
 • przechowywania produktów żywnościowych,
 • pieczenia ciast, przygotowywania deserów,
 • nakrywania do stołu,
 • zmywania naczyń,
 • korzystania z urządzeń mechanicznych gospodarstwa domowego (robot kuchenny, maszynka do mielenia, kuchenka gazowa, lodówka, odkurzacz, pralka, wirówka),
 • umiejętność korzystania ze sprzętu TV itp.,
 • utrzymanie porządku wokół posesji : trawnik, kwiatki.

Ponad to chcemy by nabyły umiejętności związane z zaradnością życiową:

 • załatwianie własnych spraw w urzędach (poczta, PKP, PKS, RUP, itd.),
 • organizacja wolnego czasu,
 • korzystanie z placówek kulturalnych: kino, ZDK, muzeum, czytanie książek, prasy, itp.
 • korzystanie z komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Wszechstronny rozwój wspieramy poprzez kształtowanie umiejętności społecznych:

 • relacje mieszkaniec – mieszkaniec,
 • relacje mieszkaniec  –  opiekun,
 • relacje mieszkaniec – sąsiedzi, znajomi (mężczyźni, kobiety, dzieci),
 • relacje pracownik – pracodawca,
 • relacje mieszkaniec – rodzina,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, obyczajów;

ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyrabianie w mieszkankach poczucia odpowiedzialności za „Dom” i współmieszkanki, życzliwość dla innych, pracowitość.

„Dom Rodzinny” spełnia podstawowe wymogi standaryzacji.