You are currently viewing Wolne miejsca w naszym DPS

Wolne miejsca w naszym DPS

DPS w Zamościu uprzejmie informuje, że dysponuje wolnymi miejscami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel. 84 639 35 51, 572 827 886 lub drogą mailową: dpszamosc@o2.pl w godzinach 7-15. Dom zapewnia usługi bytowe i opiekuńcze oraz opiekę pielęgniarską. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę m. in.: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz opiekunów kwalifikowanych.

Zapraszamy do kontaktu