Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi

Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” w Zamościu

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

  

Dofinansowanie projektu:  51 640,00 zł