Misja Domu

Celem Domu jest zapewnienie Mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych.

Czytaj dalejMisja Domu

Dom w Zamościu

Dom Pomocy Społecznej w Zamościu jest przeznaczony dla 52 Wychowanek niesprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego; natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki. Ogólna…

Czytaj dalejDom w Zamościu